1. Home
  2. פרוייקטים: מיקומים, כלים ועוד
  3. קישורים בדף פרוייקט
  1. Home
  2. מערכת מעקב קישורים
  3. קישורים בדף פרוייקט

קישורים בדף פרוייקט

מערכת כליום משלבת את מידע הקישורים שהוספתם לפרויקט שלכם ומאפשרת לכם לבדוק את התפלגות מילות העוגן של הקישורים ולעקוב אחר העמודים שהוספתם להם קישורים

לינק בוקס

כאשר אתם מוסיפים מידע של קישורים לאתרים שלכם מערכת כליום מנתחת ומשלבת את המידע בדף הפרוייקט, המקום הראשון בו תוכלו לקבל מידע על הקישורים שלכם בדף הפרוייקט הוא קוספת הקישורים – לינק בוקס:

קישורים בפרוייקט

אם תרצו להרחיב את רשימת הדפים המקבלים קישורים, לחיצה על הלינק View more תציג רשימה של עד 25 דפים ואת כמויות הקישורים שמקבל כל אחד מהדפים.

בקופסת הקישורים כליום מסננת קישורים מדפים שאינם עולים בתוצאות החיפוש עבור אף מילת מפתח. למעשה כל דף שגוגל מתעלמת ממנו (סטטוס PNR – Page Not Ramked) מערכת כליום לא תחשיב למניין הקישורים.

מצד שני חשוב לציין ששאר הסטטוסים במערכת כליום כולל קישורים מדפים פנימיים באתר שלכם, הפניות 301/302, דפי 404, תקלות שרת ואפילו סטטוס LNF (Link Not Found) המערכת לא מורידה אותם למקרה שהבעיה תתוקן. במידה ואתם יודעים שהבעיה אינה עומדת להיפתר עליכם להסיר את הקישורים הבעייתיים מהמערכת בעצמכם.

התפלגות מילות העוגן בקישורים נכנסים

המקום השני בדף הפרוייקט בו תקבלו אינפורמציה על קישורים הוא כלי "התפלגות טקסט העוגן":

בדיקת התפלגות מילות העוגן

במקרה זה כליום תחשב את כל הקישורים הפעילים המתקבלים מאתרים חיצוניים (כלומר לא כולל קישורים פנימיים, הפניות 301/302, דפי 404 או טעויות שרת מסוג 500, אבל כן תכלול דפים עם סטטוס PNR).

לכן בדוגמא למעלה מתוך רשימה של 15 קישורים לפרוייקט המערכת מתייחסת ל-8 קישורים בלבד (מתעלמת מ-4 קישורים פנימיים, קישור אחד שלא נמצא, קישור שהדף לא נטען בגלל בעיית שרת והפניה אחת מסוג 301).

Updated on ספטמבר 8, 2019

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment